Ovikor - Medical Clinic of SilesiaOvikor - Medical Clinic of SilesiaOvikor - Medical Clinic of SilesiaOvikor - Medical Clinic of SilesiaŚląskie

Doświadczenie i wiedza
poparte certyfikatami

O nasDokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba może wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej (wyciągu, odpisu lub kopii). W tym celu należy:


1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej:


Dokument do pobraniawniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej


2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.


3. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej przychodni.


Dokument do pobraniaupoważnienie do wydania dokumentacji medycznej


Opłaty:


1. Za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 0,70 zł za każdą stronę.


2. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych pobierana jest opłata w wysokości 7,10 zł.


3. Za sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 7,10 zł za każdą stronę.


Termin załatwienia sprawy:


Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna:


Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. ( Dz. U. z 2009 r. nr 52 poz. 417 ze zm.).

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Adres i godziny otwarcia

W Radlinie:

44-310 Radlin; ul. Władysława Orkana 8

środy 18-20. Pozostałe terminy – wizyty uzgadniane telefonicznie.


W Skrzyszowie:

44-348 Skrzyszów; ul. Zielona 25A

poniedziałki 18-20. Pozostałe terminy – wizyty uzgadniane telefonicznie.


Zachęcamy Państwa do skontaktowania się z rejestracją.

+48 509 781 752


O nas | Usługi | Dla pacjentów | Aktualności | Kontakt
  • Zapraszamy z okolic:  
  • Jastrzębie ZdrójJastrzębie Zdrój
  • Wodzisław ŚląskiWodzisław Śląski
  • RybnikRybnik'
  • ŻoryŻory
  • Radlin

Dr Kordian Waroński jest członkiem:

Wszelkie Prawa Zastrzeżone Ovikor 2014 ©

Projekt graficzny i wykonanie 72dpi.pl